Å lese historien

Arbeidet med boken I krig for fred begynte våren 2007 da jeg oppsøkte tolv mennesker- fire kvinner og åtte menn – for å få dem til å fortelle sine krigshistorier. Eller like riktig: De valgte meg og dette bokprosjektet som kanal for det de har på hjertet. Det dreier seg om veteraner fra de største fredsoperasjonene de siste 60 årene – mennesker som i dag er mellom 25 og 89 år.

Denne bloggen er hentet fra boken min «I krig for fred» som kom ut i 2008. Du finner resten av artikkelen her.

 

 

http://bokr.no/wp-content/uploads/2011/08/historien.pdf

Den blå bereten

Da Anita Lindblom sang inn «Basker blå»  på grammofonplate i 1966, spredte den seg raskt i hele Norden, og snart skurret den på de første bærbare platespillerne i FN-leirene i Gaza og på Kypros.

Denne bloggen er hentet fra forordet til boken min «I krig for fred» som kom ut i 2008. Du finner resten av artikkelen her.