Flere prosjekter

Noen eksempler fra historien:

Strålekameratene (2010/11).
Dokumentarbok om menn og kreft med støtte fra stiftelsen Fritt Ord og NFFO. September 2011 på Kagge forlag.

Litteratursiden.no (2008/9)
Prosjektleder /redaktør for det nasjonale bibliotekprosjektet på internett, finansiert av daværende ABM-utvikling med start høsten 2008. Prosjektet ble lagt ned et år senere som en følge av omstrukturering av den statlige bibliotekforvaltningen.
For spesielt interesserte anbefales Tove Johnsens masteroppgave fra Høgskolen i Oslo, 2009 som omhandler dette prosjektet.

I krig for fred (2007/8)
Dokumentarbok med støtte fra NFFO og stiftelsen Fritt Ord som handler om nordmenn i militær fredstjeneste (Kagge 2008).

Kunnskapsløftet (Damm forlag 2006/7)
Rådgiving, prosjektstyring, utvikling av nettressurser/læremidler.
(Forlaget heter i dag Cappelen Damm) (OB)

Seminar i Kunnskapsledelse (2004)
Eventyret om bibliotekarene i Oljebransjen ved Karl Kalseth og Haakon Bull-Hansen (OB/KSG)

Redaksjonell kunnskapsdeling (2002)
Prosjekt i Dagbladet som fokuserte på journalistisk kvalitet og informasjonsflyt i den redaksjonelle arbeidsprosessen. (KSG)

Uropatruljen (2002-2003)
Etableringen av nettverk (KSG/HBH)

Prosjektene forut for 2008 er enten utført i regi av, BOKR AS, OpenBook ANS eller Kunnskapsgartnerne AS (KSG).