Historien

I boken  skildrer Haakon Bull-Hansen sin egen og kameratenes halsbrekkende ferd gjennom helsevesenet – fortalt med en blanding av tragisk alvor, humor og fandenivoldskhet.

Historien om Strålekameratene begynte høsten 2007, da tre voksne menn møttes tilfeldig på Radiumhospitalet. De hadde samme type diagnose, som var kreft i munnhulen. Et uvanlig smertefullt sted å bli syk.

I løpet av de neste månedene skulle de behandles med alle de midlene sykehuset hadde til rådighet. Gjennom behandlingen utviklet de et fellesskap preget av galgenhumor, livsmot og solidaritet.

Syv måneder etter møttes kameratene til en middag på restaurant Elvebredden. Her friskmeldte de hverandre og lovet å møtes hvert år for å feire livet. Året etter var det en som ikke kom.

Ved å kombinere en personlig og åpen jeg-fortelling med sykejournalens objektive stil, har forfatteren skapt en engasjerende og dypt personlig fortelling, samtidig som pårørende, sykepleiere, leger og forskere slipper til med sine synsvinkler.

Sånn sett handler ikke boken bare om kreft, men om ulike måter å møte alvorlig sykdom og mulig død på, og hvordan leve med usikkerheten som følger.

Som pasienter møter kameratene både et system som betrakter dem som maskiner til reparasjon, og et helsepersonell som gjør så godt de kan.

Historien handler om virkelige personer, hvorav de meste sentrale står frem under eget navn.

Les mer om boken.
Omtale på Kagge forlag
Om Strålekameratene på Facebook